Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.06.2010 - “Doświadczalne badanie ośrodków sypkich. Elastooptyka i analiza obrazu. Część II”

Doc. Danuta Leśniewska z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Doświadczalne badanie ośrodków sypkich. Elastooptyka i analiza obrazu. Część II”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku