Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.02.2007 - “Dolna Wisła i stopień Włocławek – Przeszłość, Stan obecny i Perspektywy”

Prof. Wojciech Majewski wygłosi wykład pt. “Dolna Wisła i stopień Włocławek – Przeszłość, Stan obecny i Perspektywy”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku