Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

13.12.2010 - Dyskusja i wybory kandydatów do nowej Rady Naukowej IBW PAN

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku