Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

13.02,2017 - "Moje spojrzenie na ruch wody i osadów w morskiej strefie brzegowej (O niepewnościach w modelowaniu natężenia transportu rumowiska) - Część II"

Dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW PAN, Kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.: "Moje spojrzenie na ruch wody i osadów w morskiej strefie brzegowej (O niepewnościach w modelowaniu natężenia transportu rumowiska) - Część II".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku