Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

12.12.2016 - "Dynamika i metody ochrony polskiego brzegu morskiego"

Prof. Zbigniew Pruszak z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.: "Dynamika i metody ochrony polskiego brzegu morskiego"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku