Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

1.04.2009 - ”Światowy Dzień Wody”

Prof. Wojciech Majewski wygłosi odczyt pt. ”Światowy Dzień Wody”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku