Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

09.01.2008 - “Uwagi o raportach z działalności statutowej IBW PAN w roku 2007″

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Uwagi o raportach z działalności statutowej IBW PAN w roku 2007″

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku