Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

08.04.2009 - ”Wpływ początkowego stanu naprężenia na odkształcenia gruntu sypkiego poddanego obciążeniom cyklicznym” – część 1

Prof. Andrzej Sawicki i dr Jacek Mierczyński z Zakładu Geomechaniki wygłoszą wykład pt. ”Wpływ początkowego stanu naprężenia na odkształcenia gruntu sypkiego poddanego obciążeniom cyklicznym” – część 1.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku