Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

07.12.2010 - “Zmiany krotkookresowe i struktura przestrzenna przepływu w Cieśninie Baltyjskiej w zależności od warunków hydrometeorologicznych”

Dr J. Babakow z Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Kaliningradzie wygłosi gościnny wykład pt. “Zmiany krotkookresowe i struktura przestrzenna przepływu w Cieśninie Baltyjskiej w zależności od warunków hydrometeorologicznych”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku