Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9071 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9071
titleWpływ planowanej przebudowy falochronów portowych w Ustce na brzeg morski
authorsOstrowski R.1, Szmytkiewicz M.1, Skaja M.1
affiliations
pages51 — 59
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2019-2/2019-2_051-059_Ostrowski.pdf
abstractsSea shore morphodynamics near Ustka taking into account impact of harbour breakwaters. Net annual sediment transport rate. Assessment of influence of planned harbour entrance reconstruction on adjacent beaches and prevention of negative effects.
Morfodynamika brzegu morskiego w rejonie Ustki z uwzględnieniem oddziaływania falochronów portowych. Wypadkowe roczne natężenie transportu osadów. Ocena wpływu planowanej przebudowy wejścia portowego na brzeg morski i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9066
year2019
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 40, Nr 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku