Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7330 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7330
titlePrognoza zapiaszczania toru podejściowego prowadzącego do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną
authorsKaczmarek L. M.1, Ostrowski R.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages157 — 163
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7328
year2009
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 30, Nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku