Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7259 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7259
titleWpływ falochronów osłaniających wejście do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną na zmiany położenia linii brzegowej
authorsKaczmarek L. M.1, Ostrowski R.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages73 — 78
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7258
year2009
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 30, Nr 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku