Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5445 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5445
titleWpływ planowanej przystani jachtowej w Sopocie na brzeg morski
authorsKapiński J.1, Ostrowski R.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages180 — 188
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id5446
year2004
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 25, Nr 4

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku