Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Schemat organizacyjny

Dyrektor

dr hab. inż. Waldemar Świdziński,
prof. IBW PAN

Z-ca Dyrektora
dr inż. Piotr Szmytkiewicz

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz

Kierownik Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli
dr hab. inż. Wojciech Sulisz,
prof. IBW PAN

Kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów
dr hab. inż. Rafał Ostrowski,
prof. IBW PAN

Kierownik Zakładu Geomechaniki
prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska