Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Marcin Smyczyński

Imię i nazwisko: Marcin Smyczyński
pokój: A09
tel.: (+48)585222909
e-mail: c245305bf9a8b6a93cc24f90b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a
ORCID: 0000-0002-1024-4848

Książki

Artykuły

  1. Sawicki A., Mierczyński J., Smyczyński M.: Theoretical analysis of model seabed behaviour under water-wave excitation. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 37, No. 2, 2015, str. 33-37
  2. Sawicki A., Sławińska J., Mierczyński J., Smyczyński M.: Mechanical properties of sand: triaxial versus plane strain investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 135-156 , DOI: 10.1515/heem-2016-0009
  3. Świdziński W., Mierczyński J., Smyczyński M.: Modelling of the Response of Partially Saturated Non-cohesive Soil Subjected to Undrained Loading. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 65, No. 2, 2018, str. 11-29 , DOI: 10.1515/heem-2018-0002

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku