Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Justyna Sławińska

Imię i nazwisko: Justyna Sławińska
pokój: E09
tel.: (+48)585222969
e-mail: dc1f3a58e1a1b9903bd353899119022fedbe83f392
ORCID: 0000-0002-0139-6970

Książki

Artykuły

  1. Sawicki A., Sławińska J.: Deformations and liquefaction of granular soils in plane strain conditions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 59, No. 1-2, 2012, str. 13-35
  2. Sawicki A., Sławińska J.: A study on modelling the plain strain behaviour of sand and its stability. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 59, No. 3-4, 2012, str. 85-100
  3. Sawicki A., Sławińska J., Mierczyński J.: Structure and calibration of constitutive equations for granular soils. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 36, No. 4, 2014, str. 33-44
  4. Sawicki A., Sławińska J.: Liquefaction of saturated soil and the diffusion equation. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 37, No. 2, 2015, str. 39-44
  5. Sawicki A., Mierczyński J., Mikos A., Sławińska J.: Liquefaction resistance of a granular soil containing some admixtures of fines. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2, 2015, str. 53-65
  6. Sawicki A., Mierczyński J., Sławińska J.: Compaction/liquefaction properties of some model sands. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 3-4, 2015, str. 121-133
  7. Sawicki A., Sławińska J., Mierczyński J., Smyczyński M.: Mechanical properties of sand: triaxial versus plane strain investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 135-156 , DOI: 10.1515/heem-2016-0009

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku