Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9046 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9046
titleWstępne oszacowanie parametrów wybranych kryteriów wytrzymałościowych dla modelowego piasku „Skarpa” w płaskim stanie odkształcenia
authorsSławińska J.1
affiliations
pages183 — 187
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2018-3/2018-3_183-187_Slawinska.pdf
abstractsThe initial evaluation of the values of parameters of the following failure criteria: Coulomb-Mohr, Matsuoki-Nakai, Drucker-Prager and Lade-Duncan are estimated. Experiments were carried out on the “Skarpa” sand in the True Triaxial Apparatus in plane strain conditions.
Wstępne oszacowanie wartości parametrów następujących kryteriów wytrzymałościowych: Coulomba-Mohra, Matsuoki-Nakaiego, Druckera-Pragera i Ladego-Duncana. Przeprowadzenie badań na próbkach gruntu o podobnym zagęszczeniu na modelowym piasku „Skarpa” w Aparacie Prawdziwie Trójosiowym w warunkach płaskiego stanu odkształcenia.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9044
year2018
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 39, Nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku