Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Boja falowa

W listopadzie 2022 r. w rejonie Lubiatowa rozpoczęto pomiary falowania i prądów przy pomocy nowej boi falowo-prądowej DWR4 zakotwiczonej w odległości ok. 2.7 km od brzegu, na głębokości ok. 18 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są dostępne na stronie internetowej MLB Lubiatowo:

http://www.ibwpan.gda.pl/mlb/camera

Boja do pomiarów falowania

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku