Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Transport i segregacja osadów piaszczystych oraz zmiany batymetrii w wyniku falowania monochromatycznego

W dniach 20.09–01.10.2010 prowadzone były prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Transport i segregacja osadów piaszczystych oraz zmiany batymetrii w wyniku falowania monochromatycznego”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbyła się dnia 28.09.2010 o godzinie 11:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadził Pan mgr inż. Szymon Sawczyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku