Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Pomiary ruchu wody i transportu osadów w kanale falowym na piaszczystej skarpie

W dniach 14.02 – 25.02.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Pomiary ruchu wody i transportu osadów w kanale falowym na piaszczystej skarpie”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 22.02.2011 o godzinie 13:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan dr inż. Jarosław Kapiński z IBW PAN.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 17.02.2011.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku