Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9170 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9170
titleOcena oddziaływania falochronów osłaniających wejścia do projektowanego kanału żeglugowego w rejonie Nowego Światu na brzegi Mierzei Wiślanej
authorsSzmytkiewicz M.1
affiliations
pages384 — 394
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2018-6/2018-6_384-394_Szmytkiewicz.pdf
abstractsAssessment of the impact of the construction of breakwaters protecting the entrance to the planned channel from the side of the Gulf of Gdansk and the Vistula Lagoon and the construction of an artificial island in the Lagoon on the shores of Vistula Spit. Determination of the size and extent of expected changes in the shoreline location.
Ocena wpływu budowy falochronów osłaniających wejście do projektowanego kanału żeglugowego od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz budowy sztucznej wyspy na Zalewie na brzegi Mierzei Wiślanej. Określenie wielkości i zasięgu spodziewanych zmian po łożenia linii brzegowej.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9169
year2018
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 39, Nr 6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku