Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8563 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8563
titleWspomnienie o prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierzu Thielu (1924 - 2015)
authorsZabuski L.1
affiliations
pages644 — 645
attributes [reviewed]
languagepl
PART OF
typeC
database id8562
year2015
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 36, Nr 4

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku