Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8005 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8005
titleOcena procesów osuwiskowych na podstawie wyników pomiarów inklinometrycznych
authorsZabuski L.1
affiliations
pages248 — 256
notesKopia w oprac. Tp4315
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points7
PART OF
typeC
database id8075
year2013
seriesPrzegląd Geologiczny
issueTom 61, Nr 4

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku