Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7907 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7907
titleWspółczesne doświadczenia i trendy w stosowaniu ostróg jako budowli brzegowych
authorsPruszak Z.1, Szmytkiewicz M.1, Basiński T.
affiliations
pages14 — 19
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7906
year2012
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 33, Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku