Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7837 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7837
titleZależność stabilności brzegów Półwyspu Helskiego od sztucznego zasilania
authorsOstrowski R.1, Skaja M.1
affiliations
pages495 — 502
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7836
year2011
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 32, Nr 6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku