Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7212 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id7212
titleProcesy deformacji w czasie drążenia wyrobisk podziemnych we fliszu karpackim
authorsThiel K., Zabuski L.1
affiliations
pages281 — 290
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id7211
titleMateriały XVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu
year1994
conferenceXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, 14-18 marca 1994 r., Szklarska Poręba [id=396]
seriesPrace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej
issueNr 65, Seria: Konferencje nr 33
placeWrocław

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku