Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7211 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id7211
titleMateriały XVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu
authors
year1994
conferenceXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, 14-18 marca 1994 r., Szklarska Poręba [id=396]
seriesPrace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej
issueNr 65, Seria: Konferencje nr 33
placeWrocław
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id7212
titleProcesy deformacji w czasie drążenia wyrobisk podziemnych we fliszu karpackim
authorsThiel K., Zabuski L.
pages281 — 290
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku