Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7210 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id7210
titleAnaliza procesów deformacji zachodzących podczas drążenia tuneli
authorsZabuski L.1
affiliations
pages173 — 185
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id7209
titleMateriały Konferencji Budownictwo Podziemne '94
year1994
conferenceKonferencja Budownictwo Podziemne '94, IX 1994, [id=395]
publisherAGH

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku