Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7209 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id7209
titleMateriały Konferencji Budownictwo Podziemne '94
authors
year1994
conferenceKonferencja Budownictwo Podziemne '94, IX 1994, [id=395]
publisherAGH
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id7210
titleAnaliza procesów deformacji zachodzących podczas drążenia tuneli
authorsZabuski L.
pages173 — 185
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku