Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6909 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6909
titleEksperyment Szkorpiłowce 2007 (Morze Czarne) - dynamika płytkowodnego obszaru przybrzeżnego
authorsPruszak Z.1, Ostrowski R.1, Skaja M.1, Trifonova E.
affiliations
pages197 — 205
notesMaszynopis w opracowaniu wewnętrznym Tp4173
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id6908
year2008
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 29, Nr 4
publisherNOT

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku