Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6269 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id6269
titleZintegrowane badania osuwiskowe w rejonie Szymbarku, Beskid Niski - na przykładzie projektu Alarm w 5 Programie Ramowym UE
authorsRączkowski W., Wójcik A., Zabuski L.1
affiliations
pages121 — 134
notesPraca ukazała się w 2007 r.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id6705
titleZintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji
year2006
conferenceXVI Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, 15-17 września 2005, Wigry [id=327]
seriesBiblioteka Monitoringu Środowiska
placeWarszawa
editorsKrzysztofiak L.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku