Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5939 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5939
titleFale ekstremalne na Południowym Bałtyku
authorsPrzewłócki J., Reda A.1, Paprota M.1
affiliations
pages434 — 438
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id5938
year2005
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 26, Nr 6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku