Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4729 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4729
titleDylatometryczne badania właściwości deformacyjnych fliszowego masywu skalnego
authorsZabuski L.1
affiliations
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id7215
titleMateriały Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym''
year1999
conferenceKonferencja Naukowo-Techniczna ,,Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym'', IX.1999, Kraków [id=397]
publisherAGH
placeKraków

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku