Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7215 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id7215
titleMateriały Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym''
authors
year1999
conferenceKonferencja Naukowo-Techniczna ,,Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym'', IX.1999, Kraków [id=397]
publisherAGH
placeKraków
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4729
titleDylatometryczne badania właściwości deformacyjnych fliszowego masywu skalnego
authorsZabuski L.
pages
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku