Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3776 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3776
titleMorskie Laboratorium Brzegowe (MLB) im. Prof. Stanisława Hueckla w Lubiatowie
authorsBasiński T.1, Pruszak Z.1
affiliations
pages324 — 332
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points4
PART OF
typeC
database id3773
year2001
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 22, nr 6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku