Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3726 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3726
titleNekrologi - Prof. Dr Hab. Inż. Ryszard Zeidler
authorsOnoszko J., Pruszak Z.1
affiliations
pages99 — 100
attributes
languageen
PART OF
typeC
database id3723
year1998
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 19, Nr 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku