Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3704 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3704
titlePredykcja erozji brzegu w ramach modelu dynamicznej odpowiedzi brzegu
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages231 — 235
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points4
PART OF
typeC
database id3701
year1996
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 17, nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku