Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3693 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3693
titleEmpiryczne zależności prognozujące ruch osadów w warunkach wielorewowego polskiego brzegu morskiego
authorsPruszak Z.1, Wierzchnicki R.
affiliations
pages54 — 59
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id3692
year1995
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 16, nr 2

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku