Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Benedykt Hedzielski

Imię i nazwisko: Benedykt Hedzielski
tel.: (+48)58522Szczecin
e-mail: cd0e2d76e9a9bba033df0a9e94160238e5
ORCID:

Książki

Artykuły

 1. B. Hedzielski, J. K. Szmidt: Spurious deformation of waves in a laer of fluid in nonuniform finite difference meshes. Marine Technology Transactions, Technika Morska, T. I, 1989, str. 5-24
 2. Szmidt J. K., Hedzielski B., Śliwiński M.: Transient vibrations of a simple structure and initial generation of water waves in a layer of fluid. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, 1992, str. 67-85
 3. Szmidt J. K., Hedzielski B.: Approximate solution to time dependent standing waves of finite amplitude in material description. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 4, 2002, str. 55-75
 4. Staroszczyk R., Hedzielski B.: Creep buckling of a wedge-shape floating ice plate. Engineering Transactions, Vol. 52, No. 1-2, 2004, str. 111-130
 5. Szmidt K., Hedzielski B.: On the transformation of long gravitational waves in a region of variable water depth: a comparison of theory and experiment. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 54, No. 2, 2007, str. 137-158
 6. Szmidt K., Hedzielski B.: On the description of long water waves in material variables. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, 2009, str. 63-83
 7. Szmidt J. K., Hedzielski B.: On the transformation of long gravity waves on a sloping beach. Oceanologia, Vol. 52, No. 3, 2010, str. 363-389
 8. Szmidt J. K., Hedzielski B.: New form of Boussinesq equations for long waves in water of nonuniform depth. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 60, No. 3, 2012, str. 1-13
 9. Szmidt K., Hedzielski B.: Obciążenia hydrodynamiczne rurociągów instalowanych w strefie brzegowej morza. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 35, Nr 2, 2014, str. 101-112
 10. Szmidt K., Hedzielski B.: Modeling of water flows around a circular cylinder with the SPH method. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 61, No. 1-2, 2014, str. 39-60
 11. Szmidt J. K., Hedzielski B.: Nonlinear interactions between gravity waves in water of constant depth. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2, 2015, str. 3-25
 12. Szmidt K., Hedzielski B.: Transformation of long waves in a canal of variable section. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1, 2016, str. 3-18
 13. Szmidt K., Hedzielski B.: Vibrations of a horizontal band elastic plate submerged in fluid of constant depth. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 191-214 , DOI: 10.1515/heem-2016-0012
 14. Szmidt K., Hedzielski B.: Added mass of fluid and fundamental frequencies of a horizontal elastic circular plate vibrating in fluid of constant depth. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 64, No. 3-4, 2017, str. 163-186 , DOI: 10.1515/heem-2017-0011
 15. Szmidt J., Hedzielski B.: Flow-induced Vibrations of a Horizontal Elastic Band Plate Submerged in Fluid of Finite Depth. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 66, No. 3-4, 2019, str. 101-130 , DOI: 10.1515/heem-2019-0007

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Hedzielski B., Sobierajski E., Szmidt J. K.: Badania eksperymentalne tłumienia drgań swobodnych płyty zanurzonej w paśmie cieczy. W: XII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów. Zbiór prac. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 1996, str. 387-394 , XII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, 9-13 września 1996, Jawor
 2. Szmidt K., Hedzielski B.: F.D. and F.E. solutions to waves in water of uniform depth. W: XI Konferencja Naukowa, Metody numeryczne w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych, Materiały pokonferencyjne. Politechnika Krakowska 1999, str. 27-34 , XI Konferencja Naukowa, Metody numeryczne w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych, Marzec 1999, Korbielów

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku