Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Barbara Stachurska

Imię i nazwisko: Barbara Stachurska,

Stanowisko:

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: A38
tel.: (+48)585222938
e-mail: cd453042e1a8a4a520c24f98b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a

Książki

Artykuły

  1. Stachurska B.: Pomiary ruchu osadu dennego w kanale falowym przy użyciu technik: Particle Image Velocimetry oraz Acoustic Doppler Velocimetry. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 1, 2017, str. 12-21
  2. Stachurska B., Majewski D.: Propagacja fal powierzchniowych w obecności prądu -- analiza pomiarów wykonanych w kanale falowym IBW PAN. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 35, Nr 4, 2014, str. 280-290
  3. Stachurska B.: Analiza zmian położenia brzegu odmorskiej strony Półwyspu Helskiego na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1947-1991. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 4, 2012, str. 541-552

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

  1. Stachurska B., Staroszczyk R.: An investigation of the velocity field over rippled sand bottom. W: Full Proceedings: IJREWHS 2016. Logan/USA, 2016, Full Proceedings: IJREWHS 2016. str. 122-131 , 6th International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures (IJREWHS 2016), 30-31 May 2016, Lübeck , DOI: 10.15142/T3ZP4F
  2. Stachurska B., Majewski D., Sulisz W.: Formation of freek waves in a wave train propagating on a current. W: Proceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACR. Red. Cappietti L., Tomasicchio G. R., Cosenza-Italy, 2016, Proceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACR. str. 156-167 , SCACR 2015 International Short Course and Conference on Applied Coastal Research, 28 September-1 October 2015, Florence
  3. Majewski D., Stachurska B., Sulisz W.: Investigation of the effect of current on the formation of freak waves. W: Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection. Book of Proceedings of the 5th International Conference Coastlab 14. Red. Penchev V., Pinto F. T., Varna, 2014, Vol. 1, Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection. Book of Proceedings of the 5th International Conference Coastlab 14. str. 153-160 , 5th International Conference on The Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection Coastlab14, 29 September - 2 October 2014, Varna

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku