Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Barbara Stachurska

Imię i nazwisko: Barbara Stachurska
pokój: A38
tel.: (+48)585222938
e-mail: cd453042e1a8a4a520c24f98b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a
ORCID: 0000-0001-9753-5316

Książki

Artykuły

  1. Stachurska B.: Analiza zmian położenia brzegu odmorskiej strony Półwyspu Helskiego na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1947-1991. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 4, 2012, str. 541-552
  2. Stachurska B., Majewski D.: Propagacja fal powierzchniowych w obecności prądu -- analiza pomiarów wykonanych w kanale falowym IBW PAN. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 35, Nr 4, 2014, str. 280-290
  3. Stachurska B.: Pomiary ruchu osadu dennego w kanale falowym przy użyciu technik: Particle Image Velocimetry oraz Acoustic Doppler Velocimetry. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 1, 2017, str. 12-21
  4. Stachurska B., Staroszczyk R.: Laboratory study of suspended sediment dynamics over a mildly sloping sandy seabed. Oceanologia, Vol. 61, No. 3, 2019, str. 350-367 , DOI: 10.1016/j.oceano.2019.01.006
  5. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Jachowski J., Kreft, Majewski D., Stachurska B., Sulisz W., Szmytkiewicz P.: Experimental Method for the Measurements and Numerical Investigations of Force Generated on the Rotating Cylinder under Water Flow. Sensors, 2021, 21, 2021, str. 2216-1-2216-17 , DOI: 10.3390/s21062216
  6. Stachurska B., Staroszczyk R.: Effect of surface wave skewness on near-bed sediment transport velocity. Continental Shelf Research, 229, 2021, str. 104549-1-104549-17 , DOI: 10.1016/j.csr.2021.104549

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

Publikacje w materiałach konferencyjnych

  1. Majewski D., Stachurska B., Sulisz W.: Investigation of the effect of current on the formation of freak waves. W: Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection. Book of Proceedings of the 5th International Conference Coastlab 14. Red. Penchev V., Pinto F. T., 2014, Vol. 1, str. 153-160 , 5th International Conference on The Application of Physical Modelling to Port and Coastal Protection Coastlab14, 29 September - 2 October 2014, Varna
  2. Stachurska B., Staroszczyk R.: An investigation of the velocity field over rippled sand bottom. W: Full Proceedings: IJREWHS 2016. Utah State University 2016, str. 122-131 , 6th International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures (IJREWHS 2016), 30-31 May 2016, Lübeck , DOI: 10.15142/T3ZP4F
  3. Stachurska B., Majewski D., Sulisz W.: Formation of freek waves in a wave train propagating on a current. W: Proceedings of the 7th International Short Course and Conference on Applied Coastal Research - SCACR. Red. Cappietti L., Tomasicchio G. R., IAHR 2016, str. 156-167 , SCACR 2015 International Short Course and Conference on Applied Coastal Research, 28 September-1 October 2015, Florence
  4. Stachurska B., Staroszczyk R.: Sediment movement over rippled sandy bottom-experiments and numerical modelling. W: Proceedings of the 5th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering. Research Publishing 2018, str. 399-400 , 5th IAHR Europe Congress: New challenges in hydraulic research and engineering, 12-14 June 2018, Trento, Italy

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku