Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #8835 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id8835
titlePomiary ruchu osadu dennego w kanale falowym przy użyciu technik: Particle Image Velocimetry oraz Acoustic Doppler Velocimetry
authorsStachurska B.1
affiliations
pages12 — 21
full text linkhttps://imig.pl/pliki/artykuly/2017-1/2017-1_012-021_Stachurska.pdf
keywordsfalowanie powierzchniowe, ruchy osadów w wodzie, inżynieria brzegowa i pełnomorska, pomiary ruchu osadów piaszczystych
abstractsApplication of PIV (Particle Image Velocimetry) technique to laboratory measurements of sand movement under the surface wave transition. Determination of the instantaneous velocity fields of sandy particles in the water, especially in the nearbottom area. Comparison of PIV and ADV (Acoustic Doppler Velocimetry) results. Presentation of PIV images of instantaneous velocity fields and the sediment velocity profiles.
Zastosowanie techniki Particle Image Velocimetry (PIV) do laboratoryjnych pomiarów ruchu osadów piaszczystych podczas przejścia fali powierzchniowej nad dnem pokrytym zmarszczkami. Wyznaczenie chwilowych pól prędkości ziaren piasku w wodzie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przydennego. Porównanie wyników pomiarów wykonanych techniką PIV z wynikami badań sondą Acoustic Doppler Velocimetry (ADV). Przedstawienie rozkładu chwilowych pól prędkości zawiesiny woda – osad oraz pionowych i poziomych profili chwilowych prędkości osadu.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id8834
year2017
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 38, Nr 1
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku