Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony nr 01/09/LAB/2019

(dotyczy: Dostawy skanera laserowego 3D wraz z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem, komputerem przenośnym oraz szkoleniem dla Instytutu Budownictwa Wodnego PAN przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku)

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi: