Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony nr 01/09/LAB/2019

(dotyczy: Dostawy skanera laserowego 3D wraz z akcesoriami, wyposażeniem, dedykowanym oprogramowaniem, komputerem przenośnym oraz szkoleniem dla Instytutu Budownictwa Wodnego PAN przy ul. Kościerskiej 7 w Gdańsku)

Dokumenty do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku