Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Generacja i propagacja fali poprzecznej w basenie falowym

W dniach 19–30.07.2010 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Generacja i propagacja fali poprzecznej w basenie falowym”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 29.07.2010 o godzinie 12:00 w kanale falowym  Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pani mgr Aneta Dargacz z IBW PAN. Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 26.07.2010.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku