Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Seminarium kończące projekt

Dnia 28.09.2011 o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN odbędzie sie Seminarium kończące projekt pt.: ”Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej” (http://www.ibwpan.gda.pl/pl/rpobstw). Podczas Seminarium przedstawiona zostanie krótka informacja o celu i zadaniach projektu oraz wygłoszone zostaną referaty dotyczące wybranych eksperymentów przeprowadzonych w kanale falowym w ramach tego projektu. Lista zrealizowanych eksperymentów dostępna jest na stronie domowej projektu w zakładce “Eksperymenty”.

Prezentacje:

  1. Pomiar_predkosci_cieczy-Joanna_Kasprzyk.ppsx
  2. Prezentacja_zakonczenie.pdf
  3. Transport_i_segregacja_odpadow.pdf
  4. Pomiary_ruchu_wody.pdf
  5. Pomiar_pola_predkosci.pdf
  6. Generacja_i_propagacja_fali.pdf
  7. Badania_transportu_rumowiska.pdf
  8. Badania_transformacji_falowania.pdf
  9. Analiza_wplywu.pdf

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminarium proszone są o potwierdzenie swego udziału drogą mailową: e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl lub telefonicznie: tel.: (58) 522 29 11 do dnia 23.09.2011.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku