Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Pomiar prędkości cieczy wywołanej mechanicznie generowanymi falami powierzchniowymi

W dniach 16.05 – 03.06.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Pomiar prędkości cieczy wywołanej mechanicznie generowanymi falami powierzchniowymi”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 02.06.2011 o godzinie 12:00 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pani Joanna Kasprzyk z Politechniki Gdańskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 30.05.2011.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku