Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Badania transportu rumowiska i pola prędkości

W dniach 09.12–15.12.2010 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Badania transportu rumowiska i pola prędkości na potrzeby modyfikacji wzorów Ackersa-White’a do określania transportu rumowiska w ruchu falowym”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 14.12.2010 o godzinie 12:00 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan dr inż. Adam Krupiński z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 12.12.2010.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku