Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

9.10.2017 - "Modelowanie transportu osadów w przepływie stacjonarnym.

Dr Jarosław Biegowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Modelowanie transportu osadów w przepływie stacjonarnym".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku