Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

9.03.2015 - "Prezentacja prawdziwego aparatu trójosiowego ściskania"

Dr Jacek Mierczyński, mgr Justyna Sławińska oraz mgr inż. Marcin Smyczyński z Zakładu Geomechaniki przedstawią w w Laboratorium Geomechaniki "Prawdziwy aparat trójosiowego ściskania"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku