Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

9.01.2017 - "Hydrodynamic Analysis of Pontoon Crane Operating in Restricted Water"

Duje Veić, Naval Architect z Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki, reprezentujący Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, wygłosi referat pt. "Hydrodynamic Analysis of Pontoon Crane Operating in Restricted Water"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku