Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

9.01.2012 - "Eksperymentalne wyznaczanie właściwości charakteryzujących proces pękania skał na przykładzie granitu"

Mgr inż. Aleksandra Korzec z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Eksperymentalne wyznaczanie właściwości charakteryzujących proces pękania skał na przykładzie granitu".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku